Kompetensprofil - Tony Hertz

Jag har under drygt 25-år arbetat som förändringsledare med erfarenhet av att leda stora och komplexa förändrings-, integrations- och analysprojekt - såväl i Sverige som internationellt. Detta har inneburit arbete i Belgien, England och Norge.

Jag har erfarenheter från tillverkningsindustri, detaljistbranschen, media, transport & logistik, bank samt offentlig sektor (vård & hälsa, försvar mm.)

Detta har gett mig en gedigen erfarenhet av förändringsarbete i större organisationer med vana att arbeta med alla nivåer inom ett företag - från företagsledning och nedåt.

Jag har tidigare bakgrund från olika ledande befattningar såsom IT-chef, konsultchef och mentor åt andra linjechefer. Under åren har jag även utbildat mig inom facilitering och anlitas då och då som facilitator / workshopledare i olika sammanhang.

Jag strävar efter att vara en pragmatisk förändringsmotor och är som person mycket resultatorienterad och gillar utmaningar. Jag tror mig att ha lätt för att samarbeta på alla nivåer och trivs i mångkulturella sammanhang.