FÖRÄNDRING kan liknas vid BERGSBESTIGNING

Bergsguidens utövande av sitt arbete kan delas in i tre steg - samma grundstruktur kan metaforiskt tillämpas för att beskriva en förändringsledare's vardag och en förändringsresa:

// Steg 1 - BASLÄGRET

Utgångsläget: Bergsguiden behöver ta hänsyn till de berörda människornas mångfald - olikheter, personlighetstyper, drivkrafter, förväntningar och förutsättningar mm

// Steg 2 - KLÄTTRINGEN

Förändringsresan: Bergsguiden gör vägvalen mot toppen baserat på de förutsättningar som finns - väger risker – för att leda gruppen till målet

// Steg 3 - TOPPEN

Uppnått resultat: Är vi på toppen nu? har vi uppnått målet ? Har vi nya toppar att bestiga ?

"The Mountaineer"